Дарителска програма

LR Global Kids Fund
Целта на LR Global Kids Fund е да предложи на децата и младите хора в нужда обещаващо бъдеще и нови перспективи.
В 30-те страни, където има представителства,  LR поема социална отговорност, като подкрепя организации, които помагат на деца.
Под мотото "for a promising future" на деца с ограничени възможности за образование и развитие се дава шанс за по-добро бъдеще.
За да осигури небюрократична и прозрачна помощ, LR Global Kids Fund подкрепя местни проекти, помагащи на деца.
Благодарение на дългосрочното сътрудничество с местни организации и институции, LR Global Kids Fund осигурява трайна подкрепа на деца и млади хора.
Даренията отиват точно там, където има най-голяма нужда от тях.
През 2009 г. LR Global Kids Fund e. V. е снован като регистрирана организация с идеална цел. Инициатор за създаването му и е председател на борда на LR Global Kids Fund е Д-р Томас Щофмел.
Повече информация може да намерите на  www.lrgkf.com и във Facebook.

Един от начините за събиране на средствата е отделяне на част от печалбата от някои от продуктите за фондацията, така че когато закупуваме и ползваме продуктите на LR, в същото време правим дарение.

Знакът по-долу обозначава, кои са продуктите, които са включени в дарителската кампания на LR.