LIFETAKT

Facebook Chat

"ВАШИЯТ ЖИВОТ. ВАШИЯТ ТАКТ. ВАШЕТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ."

Така стартира 2018 LR Health & Beauty представянето на една нова концепция LAIFTAKT или

по друг начин казано модерния мениджмънт на здравето LIFETAKT.

Накратко! Индивидуален подход към всяка нужда, в зависимост от нашите потребности!

Висока ефективност във всяка ситуация
Висока ефективност във всяка ситуация
Подкрепа във всеки сезон
Подкрепа във всеки сезон
Свобода на движението във всеки етап от живота
Свобода на движението във всеки етап от живота
Стъпка по стъпка до желаното тегло
Стъпка по стъпка до желаното тегло
Ежедневно снабдяване с хранителни вещества
Ежедневно снабдяване с хранителни вещества
Жизненост във всяка възраст
Жизненост във всяка възраст