Опазване на околната среда

     За производството на опаковките на продуктите LR LIFETAKT, в това число бутилки и кутии, се използва пластмасовия материал HDPE (полиетилен с висока плътност),
а капачките се изработват от PP (полипропилен). И двата материала се характеризират с високо ниво на съвместимост за съхранение на хранителни продукти и освен
това могат да бъдат оптимално рециклирани.
     В Германия Законът за управление на отпадъците регулира рециклирането на използваните опаковки. Всеки производител е задължен да се съобразява с квотата за
рециклиране за всички опаковъчни материали, които  въвежда на пазара. Това обикновено се постига чрез  участие в дуалната система, която включва “Der Grüne Punkt” („Зелената точка“)
и други компании. LR е освободена от задължение за обема на произведените опаковки, тъй като има регистрация към компания за рециклиране и заплаща такса,
която се определя в зависимост от количеството и вида на материалите. Таксата се използва за финансиране на събирането, сортирането и рециклирането на отпадъци.
     LR е регистрирана в Recycling Kontor Германия. LR България има сключен договор с ЕКОПАК България АД за поемане на задължението по управление на отпадъците от опаковки.